Penetrácie a prísady proti plesni

Ak hľadáte ten najlepší darček pre svojich blízkych, u nás ste na správnom mieste. Prejdite celú kategóriu penetrácie a prísady proti plesni a inšpirujte sa širokou ponukou.

Vyberte si z pravidelne aktualizovanej ponuky cenových trhákov z kategórie penetrácie a prísady proti plesni a ušetrite! Produkty od profihifi.sk teraz za super výhodnú cenu a s rýchlym doručením.

Pokiaľ hľadáte penetrácie a prísady proti plesni, ste u nás na správnej adrese. Tým ale naša ponuka nekončí, nenechajte si ujsť ani bestsellery z kategórie penetrácie a prísady proti plesni za skvelé ceny.

Top produkty za najvýhodnejšiu cenu:

  1. Primalex Mykostop Prevencia - protiplesňová prísada 0,15 kg
Primalex Mykostop Prevencia - protiplesňová prísada 0,15 kg

Primalex Mykostop prevencia je novinka v boji proti plesniam. Ide o profesionálnu protiplesňovú prísadu – koncentrát, ktorý obohacuje interiérové nátery Primalex o vysoko účinné fungicídne látky. Výhodou je teda kombinácia s ľubovoľnými Primalex interiérovými nátermi, ktoré na to získavajú preventívny účinok proti vzniku plesni Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Možnosť kombinovať so všetkými interiérovými nátermi. Pokiaľ sa jedná o priestory, kde môže dochádzať k občasnému kontaktu s parou alebo vlhkosťou, kombinujte prípravok len s nátermi tr. oderu za mokra max.3 a lepšie (napr. Fortissimo, Essence, Inspiro, Polar,…). Potom je možné ho používať do kúpeľní, WC, pivníc a iných technických priestorov, kde sa plesne už vyskytli alebo ako prevenciu proti ich vzniku.2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku : ZmesEye Dam. 1, H318Skin Sens. 1, H317STOT RE 2, H373Aquatic Acute 1, H400Aquatic Chronic 2, H411ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnostiTento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.2.2 Prvky označovaniaPiktogramy nebezpečnosti :Výstražné slovo : NebezpečenstvoVýstražné upozornenia :Spôsobuje vážne poškodenie očí.Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Veľmi toxický pre vodné organizmy.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné : Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozíciiobal alebo etiketu výrobku.2.3 Iná nebezpečnosťIné riziká, nepodliehajúce klasifikácii :Nie sú známe.

Do obchodu

Najhľadanejšie