Prímesi do stavebných hmôt

ETERNAL - Kremičité plnivo do podlahových náterov 4,8 kg

Kremičité plnivo vhodné k zvýšeniu drsnosti povrchu natieraných betónových podláh. Vyznačuje sa vysokou čistotou a tvrdosťou. Je vhodné do náterov použitých pre náter podláh v skladoch, predajniach, dielňach, garážach, výstavných priestorov a pod. Uplatňuje sa aj v ďalších prípadoch, ktoré vyžadujú vysoko čisté a tvrdé inertné plnivo.  Spotreba:  - 0,05 - 0,2 kg / kg náterovej hmoty - 1 kg / 1 kg pri použití Eternal Komfort Príprava podkladu  Podklad musí byť čistý, suchý, súdržný, očistený od voľných mechanických nečistôt a mastnoty.  Aplikácia  Pri príprave samonivelačnej stierkovej hmoty pridávajte plnivo za stáleho miešania do natuženej zmesi Eternal Komfort a miešajte 5 minút. Pripravenú hmotu nechajte odstáť 5 minút, krátko premiešajte a môžete aplikovať. Hmotu vylejte na podlahu a pomocou nerezového hladidla naneste na podklad. Doba spracovateľnosti pripravenej hmoty je do 2 hodín - z tohto dôvodu odporúčame pripraviť si také množstvo hmoty, ktoré je možné spracovať v danom čase.  Povrchová úprava je plne zaťažiteľná po 5-7 dňoch.  Plnivo je možné použiť aj k zvýšeniu povrchovej drsnosti podkladových náterov - Eternal Stabil, Eternal Epoxy Stabil, Eternal Rop-Izol, Eternal na bazény.  Čistenie náradia  Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. 

Viac info Cena
Plastifikátor betónov 1 l hnedá

Plastifikačná prísada do betónových zmesí umožňujúca lepšie spracovanie betónových zmesí, ich transport a následne ukladanie. Zlepšuje odolnosť betónu voči klimatickým i chemickým vplyvom, je nehorľavý, má nivelačné schopnosti a zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti a hutnosť betónu. Aplikácia Plastifikátor sa pridáva do zmesovej vody alebo s výhodou vyššieho účinku do vlhkej zmesi ku koncu miešania. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia plastifikátora betónu je nutné dôkladne premiešanie. Čistenie Materiál po použití umyte ihneď vodou. 

Viac info Cena
DENBIT U Asfaltová opravná stierka cierna 5 kg

Hotová plastická hmota vo forme pasty pre opravu poškodených miest a vyplňovanie zvyškov strešných krytín. Je možné ju použiť aj na mierne vlhký podklad. Má výbornú odolnosť pri deformácií podkladu, odolná voči poveternostným vplyvom, slabým kyselinám, zásadám a agresívnym látkam nachádzajúcich sa v zemi. Spotreba:- cca 1,2 kg/m2 pri hrúbke 1 mmDruh podkladu Betón a podobné minerálne podklady, krytiny, oplechovanie, sadrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze, napr. šindle. Príprava podkladu Podklad musí byť súdržný, bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Očistite miesto určené na opravu od piesku, posypu, lístia a všetkých voľných častíc. Nasiakavý podklad pre zvýšenie priľnavosť ošetrite penetračným náterom BenBit BR-ALP alebo DenBit ALP 300. V prípade narušenia nosného podkladu je nutné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami. Následne je možné pristúpiť k chýbajúcej hydroizolácií. Aplikácia Po zaschnutí penetračného náteru vyplňte poškodené miesta nanesením DenBit U pomocou zubovej stierky. Následne dotlačte plech do naneseného DenBitu U. V prípade nutnosti je plech potrebné mechanicky pripevniť. Utesňovanie a oprava klampiarskych prvkov Odmastite povrch plechu a ošetrite penetračným náterom DenBit ALP 300 alebo DenBit BR-ALP.Po zaschnutí penetrácie naneste DenBit u pomocou zubovej stierky. Následne dotlačte plech do naneseného DenBitu U. V prípade nutnosti je plech potrebné mechanicky pripevniť. Obmedzenie Nepoužívajte pri kontakte s polystyrénom a dechtovými lepenkami. Nie je vhodný pre interiéru vzhľadom na obsah rozpúšťadiel - dlhodobý nepríjemný zápach. Čistenie náradia Náradie po použití umyte technickým benzínom. 

Viac info Cena
Urýchľovač a plastifikátor stavebných hmôt 1 l nažltlá

Jednozložkový roztok s urýchľujúcim účinkom tuhnutia betónu a hmôt, ktorým obsahom sú portlandské a zmesové cementy. Znižuje výskyt zmršťovacích trhlín, znižuje spotrebu vody, skracuje dobu tepelnej ochrany pri betónovaní za nízkych teplôt , zlepšuje vzhľad betónu a nevytvára výkvety. Spotreba:- 0,75 L / 100 kg cementu do -5°C- 1,5 L / 100 kg cementu do -10°CAplikácia Prísada sa pridáva pri miešaní priamo do hotovej cementovej zmesi alebo do zmesovej vody. Z dôvodu rovnomernosti rozloženia je nutné dôkladne miešanie cca 2 minúty pri 1 m3 zmesi. Teplota betónu pri príprave nesmie poklesnúť pod +5°C, lepšie však po +10°C. Pri betónovaní za nízkych teplôt je nutné postupovať podľa zásad pre betonáž pri nízkych teplotách. Prísada zvyšuje hydratačnú teplotu. Čistenie Materiál umyte ihneď po použití vodou. 

Viac info Cena
Zimná prísada pre betonáž za nízkych teplôt 1 l nažltlá

Transparentná až mierne nažltlá kvapalina, ktorá zlepšuje spracovateľnosť betónov. Urýchľuje tvrdnutie a zároveň umožňuje spracovateľnosť betónov a cementov pri teplotách až do -10°C.Vhodná pre predpätý betón, železobetónové konštrukcie, či pre urýchlenie fázy tvrdnutia. Spotreba:- cca 0,32 L/ 50 kg cementu pri teplote +5°CAplikácia Prísada sa pridáva pri miešaní priamo do hotovej cementovej zmesi alebo do zmesovej vody.Dobu miešania je nutné predĺžiť o cca 2-3 minúty z dôvodu rovnomerného rozloženia prípravku a homogenizácií betónovej zmesi. Teplota betónu nesmie klesnúť pod +5°C, lepšie však pod +10°C.Prísada zvyšuje hydratačnú teplotu. 

Viac info Cena
DENBIT U Asfaltová opravná stierka cierna 10 kg

Hotová plastická hmota vo forme pasty pre opravu poškodených miest a vyplňovanie zvyškov strešných krytín. Je možné ju použiť aj na mierne vlhký podklad. Má výbornú odolnosť pri deformácií podkladu, odolná voči poveternostným vplyvom, slabým kyselinám, zásadám a agresívnym látkam nachádzajúcich sa v zemi. Spotreba:- cca 1,2 kg/m2 pri hrúbke 1 mmDruh podkladu Betón a podobné minerálne podklady, krytiny, oplechovanie, sadrové podklady, lepenka a podobné materiály na bitúmenovej báze, napr. šindle. Príprava podkladu Podklad musí byť súdržný, bez akýchkoľvek nečistôt, bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý inoväťou, môže byť mierne vlhký. Očistite miesto určené na opravu od piesku, posypu, lístia a všetkých voľných častíc. Nasiakavý podklad pre zvýšenie priľnavosť ošetrite penetračným náterom BenBit BR-ALP alebo DenBit ALP 300. V prípade narušenia nosného podkladu je nutné prepadnuté miesta vyplniť špeciálnymi maltami. Následne je možné pristúpiť k chýbajúcej hydroizolácií. Aplikácia Po zaschnutí penetračného náteru vyplňte poškodené miesta nanesením DenBit U pomocou zubovej stierky. Následne dotlačte plech do naneseného DenBitu U. V prípade nutnosti je plech potrebné mechanicky pripevniť. Utesňovanie a oprava klampiarskych prvkov Odmastite povrch plechu a ošetrite penetračným náterom DenBit ALP 300 alebo DenBit BR-ALP.Po zaschnutí penetrácie naneste DenBit u pomocou zubovej stierky. Následne dotlačte plech do naneseného DenBitu U. V prípade nutnosti je plech potrebné mechanicky pripevniť. Obmedzenie Nepoužívajte pri kontakte s polystyrénom a dechtovými lepenkami. Nie je vhodný pre interiéru vzhľadom na obsah rozpúšťadiel - dlhodobý nepríjemný zápach. Čistenie náradia Náradie po použití umyte technickým benzínom. 

Viac info Cena

Najhľadanejšie