CERESIT IN 46 - Biela stierková pasta 25 kg

43,39 € Uvedená cena je platná k 21.04.2024
Do obchodu

Finálna stierková pasta určená pre vytvorenie bieleho, dokonale hladkého podkladu pred nanášaním všetkých druhov maliarskych farieb alebo lepením tapiet. Vytvára dokonale odolný, stabilný a pevný povrch. Finálna stierka má dokonalú priľnavosť na podkladoch zo sadry, sadrokartónových aj sadrovláknitých dosiek, muriva z pórobetónu, cementových a vápenno-cementových omietok a môže byť aplikovaná aj na podklady z betónu.
Výdatnosť: 
- cca 1,6 kg/m2 (na každý mm hrúbky)
Riedenie:
- pripravená na použitie
Príprava podkladu
Stierka sa aplikuje na podklady rovné, pevné, stále a zbavené substancií ovplyvňujúcich prídržnosť ako sú tuky, živice a prach.Znečistenie, vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou a maliarske nátery dôkladne odstráňte.
Podkladom môžu byť:
- cementové a vápenno-cementové omietky (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %)- betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %) ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10- podklady zo sadry (zvyšková vlhkosť ≤ 1%) ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10- sadrokartónové a sadrovláknité dosky, spracované podľa pokynov výrobca dosiek, ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10- pevné maliarske nátery s dobrou priľnavosťouAplikácia
Stierková pasta je pripravená priamo na použitie - po otvorení jej obsah premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla.Ak je to potrebné, tak pridajte malé množstvo vody a znovu premiešajte.Materiál nanášajte na podklad nerezovým hladidlom.Po nanesení stierku prehlaďte širokou nerezovou špachtľou alebo hladidlom a nechajte zaschnúť.
Po vytvrdnutí materiálu je povrch pripravený na prebrúsenie brúsnym papierom, brúsnou mriežkou alebo mechanickou brúskou.Pri väčších nerovnostiach opätovne naneste tenkú vrstvu stierkovacej pasty a v prípade potreby opakujte pre dosiahnutie požadovaného efektu.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).
Prvky označovania
Prvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).
Iná nebezpečnosť
Žiadne pri riadnom používaní.

Najhľadanejšie