COLORLAK AQUASPORT UNI V1422 - Akrylátový lak na drevo lesklý 2,5 L

71,26 € Uvedená cena je platná k 21.06.2024
Do obchodu

Vodou riediteľný akrylátový lak na drevo, ktorý spĺňa podmienky protišmykovosti podláh za sucha aj za mokra. Je určený pre úpravu dreva v interiéri - drevené náradie, športové náradie, obklady stien, nábytku a pod. Vhodný je pre náter dreva, dyhovaných DTD a DVD dosiek, korku. 
Výdatnosť: 
- 8,5-9 m2/L
Riedenie:
- vodou
Príprava podkladu 
Drevený podklad musí byť pred aplikáciou suchý, čistý a zbavený všetkých nečistôt ako napr. živice.Vlhkosť dreva môže byť maximálne 8-12%.
Aplikácia
Lak pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte v 2-4 vrstvách striekaním, štetcom, valčekom alebo máčaním.Prvú vrstvu odporúčame riediť s 5% vody a po cca 2-4 hodinách schnutia podľa potreby prebrúsiť brúsnym papierom č. 180-240.Po odstránení prachu z brúsenia aplikujte konečný náter lakom v 1-2 vrstvách.
Čistenie náradia
Náradie po skončení prác očistite pomocou vody.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa CLP.
Prvky označovania
Výstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadá
Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Iná nebezpečnosť
PBT:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT.
vPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB.

Najhľadanejšie