KOREX PAINT STRIPPER - Odstraňovač starých

KOREX PAINT STRIPPER - Odstraňovač starých náterov bezfarebný 0,75 l

Korex Paint Stripper je prostriedok na báze rozpúšťadiel pre dokonalé odstraňovanie starých náterov. Používa sa v priemysle i v domácnosti pre odstraňovanie z kovových, drevených a plastových povrchov. Príprava podkladu  Odporúčame testovať narušenie náteru na menšej ploche a monitorovať čas potrebný na to,, aby došlo k separácií.  Aplikácia  Produkt nanášajte bez riedenia štetcom alebo valčekom v hrubšej vrstve. Účinnosť sa zvýši, ak je natretý povrch pokrytý fóliou. Produkt účinkuje v závislosti od pevnosti starého náteru od 30 minút až po 3-4 hodiny. Potom je potrebné ho spolu so starým náterom odstrániť oškrabaním a vyčistený povrch umyť prúdom vody. Je potrebné, aby sa odstraňovanie nevykonávalo na slnečných až horúcich povrchoch, aby sa zabránilo vyparovaniu rozpúšťadiel, ktoré sú pri odstraňovaní zásadné. Na viacvrstvových starých náterov je potrebné postup opakovať. 

Do obchodu

Najhľadanejšie