U 1053 Polyuretánový lak na parkety 0,75

U 1053 Polyuretánový lak na parkety 0,75 l bezfarebný pololesklý

LAK NA PARKETY U 1053 sa používa hlavne na lesklú a pololesklú úpravu parkiet. Je vhodný i na povrchovú úpravu predmetov z dreva používaných v interiéroch. Nanášanie: LAK NA PARKETY U 1053 zasychá na vzduchu. Nanáša sa štetcom alebo striekaním. Odporúčaný výtokový čas pre striekanie je 20 – 24 s, pre nanášanie štetcom 30 s. Náter zaschnutý na vzduchu (20°C/50 % vlhkosť/30 ?m hrúbka) je možné pretrieť ďalšou vrstvou náteru najskôr po 24 hod. Riediť na vhodnú konzistenciu podľa spôsobu nanášania riedidlom U 6051. Pred aplikáciou sa musí LAK NA PARKETY U 1053 dokonale premiešať odo dna obalu. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia predlžuje zasychanie. Náradie čistíme riedidlom U 6051, C 6000 alebo prípravkom P 8500. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na natieranie detského nábytku a hračiek. Orientačná výdatnosť: 8 - 10 m2/ kg resp. 8 - 10 m2/ l (v jednej vrstve). Riedidlo: U 6051. Príklad postupu: Náter na parkety: • brúsenie podkladu brúsnym papierom č.150 – 220, odstránenie brúsneho prachu (najlepšie vysávaním). • U 1053 nariedený riedidlom U 6051 (kap. 6.1) v pomere 1 : 1, nános cca 100 g/ m2. • po 24 hod. prebrúsenie brúsnym papierom č. 180 – 240 a odstránenie brúsneho prachu. • 2 až 3- krát U 1053 nariedený podľa potreby riedidlom U 6051. • pri zasychaní pri normálnej teplote je možné nalakované parkety zaťažiť nábytkom najskôr 50 hod. od zhotovenia poslednej vrstvy náteru. • odporúčajú sa najviac 3 vrstvy náteru s najväčším nánosom 150 g/ m2 v jednej vrstve.(www.efarby.sk) Náter menej exponovaných plôch (interiéry alebo predmety, ktoré nie sú trvalo vystavené poveternosti) • 1- krát C 1175 nariedený riedidlom C 6000, odporúčaný nános v jednej vrstve do 110 g/ m2 • najskôr po 30 min. prebrúsenie brúsnym papierom č. 150 – 220. • 1 až 2- krát U 1053 v intervale 24 hod. Životnosť náteru uvedeného v príklade je pri dodržaní predpísanej predpovrchovej úpravy a podmienok pri nanášaní, v závislosti od počtu nanesených vrstiev a celkovej hrúbky náterového systému 10 rokov.

Do obchodu

Najhľadanejšie